Mängder VICO.PNG

WEBINAR

Modellbaserad Mängdavtagning

23 augusti 2022

Kl. 13:00-13:30

Om eventet

Det har blivit vanligare att 3D-modeller produceras av projektörer för att visualisera byggprojekt. BIM-kraven blir även de vanligare i dagens kravställningar, där informationen i 3D-modellerna blivit central. 

Som en naturlig del i den utvecklingen har funktionen för BIM-samordning blivit en naturlig del i många projekt, för att säkerställa att kraven är uppfyllda och att underlaget är byggbart.

Kvalitetssäkringsprocessen har öppnat upp för mer värdeskapande - bland annat möjligheten att återanvända dessa 3D-modeller för automatisk mängdavtagning.

Under detta webinar kommer vi titta på hur det går till och även se hur vi automatiskt kan få ut platsindelade mängder.

Detta kommer att ske i Vico Office, där vi även kommer att tillgängliggöra dessa mängder för övriga projektmedlemmar - med hjälp av Trimble Connect som projektplattform.

 

Agenda

  • Introduktion
  • Bakgrund och Utmaningar
  • Övergripande Genomgång (Koncept)
  • Modellbaserad Mängdavtagning - Steg för steg
    - Vico Office
    - Trimble Connect
  • Frågestund
Elias 280 x 179
Presentatör

Elias Geokhaji

08 754 93 10

E-post

LinkedIn

 

Anmälan webinar 

 

BuildingPoint_Scandinavia_Logo-1